មូលធនកម្មទីផ្សារគ្រីបតូកំពូលទាំង ១០ បានផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យចាប់តាំងពីពេលចុងក្រោយប៊ីធីធីឈានដល់ ៦០.០០០ ដុល្លារ

មូលធនកម្មទីផ្សារគ្រីបតូកំពូលទាំង ១០ បានផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យចាប់តាំងពីពេលចុងក្រោយប៊ីធីធីឈានដល់ ៦០.០០០ ដុល្លារ

នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ ទិន្នន័យពី coinmarketcap.com &#x 11; ព័ត៌មានរូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថានៅថ្ងៃពិសេសនោះ bitcoin (BTC) បានជួញដូរដៃក្នុងតម្លៃ ៦០.២០៤ ដុល្លារ។ ដូចគ្នាដែរប៊ីធីស៊ីឡើងដល់កំរិតខ្ពស់បំផុតរយៈពេល ៣ ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងតម្លៃ ៦៤.៨០៤ ដុល្លារក្នុងមួយកាក់នៅសប្តាហ៍នោះ។ ព័ត៌មានពីរូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាអេត្យូពី (អេធីធី) ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងតម្លៃ ២.១៥៧ ដុល្លារក្នុងមួយកាក់នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមេសាហើយនៅថ្ងៃនេះអេធើរទោលកំពុងជួញដូរក្នុងតម្លៃ ៣.៧៦១ ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗ។

មូលធនកម្មទីផ្សារគ្រីបតូកំពូលទាំង ១០ បានផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យចាប់តាំងពីពេលចុងក្រោយប៊ីធីធីឈានដល់ ៦០.០០០ ដុល្លារកាក់គ្រីបកំពូលទាំង ១០ នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ យោងតាមព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រ coinmarketcap.com

ស្ថិតិកាលពី ៦ ខែមុនកម្មវិធីប៊ីនណាន់កាក់ (ប៊ីអិនប៊ី) បានរៀបចំការកំណត់លើកទី ៣ កាលពី ៦ ខែមុនហើយនៅពេលនោះប៊ីអិនប៊ីនីមួយៗត្រូវបានជួញដូរក្នុងតម្លៃ ៥២៥ ដុល្លារ។ តម្លៃគឺទាបជាងតម្លៃទាំងនោះបន្តិចនៅពេលនោះហើយប៊ីអិនប៊ីបានទម្លាក់ការកំណត់ទី ៣ ទៅកាណូណូ (អេឌីអេ) អស់រយៈពេលពីរបីខែ។ ថ្ងៃនេះសូចនាករបង្ហាញថាប៊ីអិនប៊ីកំពុងផ្លាស់ប្តូរក្នុងតម្លៃ ៤៨០ ដុល្លារក្នុងមួយកាក់ដែលទាបជាងអត្រា ៩,៣៧៥% កាលពី ៦ ខែមុន។ នៅពេលនោះ XRP បានរៀបចំការកំណត់ទី ៤ ទាក់ទងនឹងមូលធនទីផ្សារនៅថ្ងៃនេះ XRP ពិតជាបានឈានដល់ការកំណត់ទី ៦ ហើយ។

មូលធនកម្មទីផ្សារគ្រីបតូកំពូលទាំង ១០ បានផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យចាប់តាំងពីពេលចុងក្រោយប៊ីធីធីឈានដល់ ៦០.០០០ ដុល្លារកាក់គ្រីបកំពូលទាំង ១០ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី ១៨ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១ យោងតាមគេហទំព័រ coingecko.com

ស្ថិរភាពដែលមានសុវត្ថិភាព (USDT) បានកាន់កាប់តំបន់ទី ៥ នៅពេលនោះថ្ងៃនេះវាស្ថិតនៅលេខ ៤ ដូចអេធើរឹម (ETH) ដែរកាណូណូ (អេឌីអេ) គឺជាកាក់បន្ថែមដែលត្រូវបានជួញដូរសម្រាប់ការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៅថ្ងៃទី ១១ ខែមេសានៅពេលនោះ។ អេដអេបានជួញដូរដៃក្នុងតម្លៃ ១,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយកាក់ហើយនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលាវិជ្ជាជីវៈអេដាសម្រាប់ ២,១២ ដុល្លារ។ Polkadot (DOT) បានរៀបចំការជួញដូរលើកទី ៧ ក្នុងតម្លៃ ៤១,៤២ ដុល្លារក្នុងមួយ DOT កាលពី ៦ ខែមុនសព្វថ្ងៃនេះវិជ្ជាជីវៈ DOT សម្រាប់ការប៉ះមួយបានថយចុះមកនៅ ៤០,៧៦ ដុល្លារហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់ធំបំផុតទី ៨ ផងដែរ។

Litecoin, Uniswap, Chainlink ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីកំពូលទាំង ១០ &#x 2014; ធេតា, ហ្វាកឃីន, ត្រុន, វ៉េឆិនរអិលចេញពីកំពូលទាំង ២០

Litecoin (LTC), uniswap (UNI), និង chainlink (LINK) បានរៀបចំការកំណត់ ៣ ចុងក្រោយនៅក្នុងកំពូលទាំង ១០ ជាពិសេស។ ប៉ុន្តែគ្មានកាក់ទាំងនេះនៅតែស្ថិតក្នុងការកំណត់កំពូលទាំង ១០ ទៀតទេហើយយូនីអាយក៏ជិតបំផុតនៅថ្ងៃនេះដែរ។ មានទីតាំងនៅម៉ោង ១៤ ថ្ងៃនេះយូនីអាយកំពុងជួញដូរក្នុងតម្លៃ ២៥,៣៩ ដុល្លារប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី ១១ ខែមេសាថូខឹនបានផ្លាស់ប្តូរដៃក្នុងតម្លៃ ២៩,៩៨ ដុល្លារ។ អិលធីស៊ីកំពុងរៀបចំការវាយតម្លៃទីផ្សារធំបំផុតទី ៨ កាលពី ៦ ខែមុនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះវាបានឈានដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៦ ហើយ។ អិលធីស៊ីបានជួញដូរដៃក្នុងតម្លៃ ២៥៣,៦៣ ដុល្លារហើយសព្វថ្ងៃនេះវាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងត្រឹម ១៨៥,២២ ដុល្លារ។

អាន​អត្ថបទ:  ពី ២៥០ ពាន់លានដុល្លារទៅ ២,៣៥ ទ្រីលានដុល្លារ៖ ក្រឡេកមើលកំពូលទីផ្សារគ្រីបតូទាំង ១០ ដែលផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំ

Chainlink (LINK) បានផ្លាស់ប្តូរដៃក្នុងតម្លៃ ៣៣,៩២ ដុល្លារក្នុងមួយ LINK នៅពេលនោះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលាអត្រាគឺប្រហែល ២៥,៥៩ ដុល្លារ។ បណ្តាញភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេតក្នុងកំឡុងពេលនោះបានកាន់កាប់តំបន់ធំជាងគេទី ១០ ហើយបច្ចុប្បន្នវាស្ថិតនៅលំដាប់ទី ១៨ ។ បាត់ពីកាក់កំពូលទាំង ២០ ដែលត្រូវបានគេឃើញនៅលើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនៅពេលនោះមាននិមិត្តសញ្ញាដូចជាធេតា (ធីធី) filecoin (FIL), tron ​​(TRON) និង vechain (VET) ។ អ្នកទទួលបានគួរឱ្យកត់សម្គាល់ម្នាក់គឺសូឡាណា (SOL) ដែលបានផ្លាស់ប្តូរពីការកំណត់កំពូលទី ២០ ទៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រីប &#x ២០១៩; តំបន់ធំទី ៧ ទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃ។

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះការផ្លាស់ប្តូរកាក់គ្រីបកំពូលទាំង ១០ និងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបមួយចំនួនដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីកំពូលទាំង ១០ និងការកំណត់ទីផ្សារចំនួនម្ភៃក្នុងរយៈពេល ៦ ខែចុងក្រោយនេះ?

.

ពាណិជ្ជករគ្រប់រូបដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនៅលើការផ្លាស់ប្តូរ Binance ចង់ដឹងអំពីពេលខាងមុខនេះ pumpក្នុងតម្លៃនៃកាក់ដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញដ៏ច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លី។
អត្ថបទនេះមានការណែនាំ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាពេលណានិងកាក់ណាដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងបន្ទាប់ "Pump” ។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសហគមន៍នៅ ឆានែល Telegram Crypto Pump Signals for Binance សញ្ញាសម្រាប់ Binance បោះពុម្ពផ្សាយសញ្ញាឥតគិតថ្លៃ ១-២ អំពីពេលខាងមុខPump"និងរបាយការណ៍អំពីជោគជ័យ"Pumps” ដែលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យដោយអ្នករៀបចំសហគមន៍វីអាយភី។
សញ្ញាជួញដូរទាំងនេះជួយរកប្រាក់ចំណេញពី ២០% ទៅ ១៥០% ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញកាក់ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើប៉ុស្តិ៍តេលេក្រាមCrypto Pump Signals for Binance សញ្ញាសម្រាប់ Binance” តើអ្នកកំពុងរកប្រាក់ចំណេញដោយប្រើសញ្ញាជួញដូរទាំងនេះហើយឬនៅ? បើមិនដូច្នោះទេសូមសាកល្បង! យើងសូមជូនពរឱ្យអ្នកសំណាងល្អក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលហើយសូមជូនពរឱ្យទទួលបានប្រាក់ចំណេញដូចអ្នកប្រើប្រាស់វីអាយភី Crypto Pump Signals for Binance សញ្ញាសម្រាប់ឆានែល Binance ។
ចនឡេសលី/ អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

ចនឡេឡេគឺជាពាណិជ្ជករដែលមានបទពិសោធន៍ជំនាញខាងវិភាគបច្ចេកទេសនិងព្យាករណ៍ទីផ្សារគ្រីបគ្រីច។ គាត់មានបទពិសោធជាង ១០ ឆ្នាំជាមួយទីផ្សារនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនប្រភេទដូចជារូបិយប័ណ្ណសន្ទស្សន៍និងទំនិញ។ ចចគឺជាអ្នកនិពន្ធនៃប្រធានបទពេញនិយមនៅលើវេទិកាធំ ៗ ដែលមានទស្សនៈរាប់លាននិងធ្វើការទាំងអ្នកវិភាគនិងពាណិជ្ជករអាជីពសម្រាប់អតិថិជនទាំងពីរ។ ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់។

សូមផ្ដល់យោបល់