De toename van orakels: institutionele financiers moeten vertrouwen op cryptomarktinformatie

Het is crypto (financiële) marktinformatie en ook tal van financiële ontwerpen die ons in staat stellen de opkomende en ook onaangename cryptomarkten te begrijpen.

De opkomst van orakels: institutionele beleggers hebben betrouwbare cryptomarktgegevens nodig

In dit artikel ben ik van plan de relevantie van marktinformatie, gedecentraliseerde financiering (DeFi) econometrie te bespreken en ook DeFi-studie over crypto (en ook elektronische) bezittingen te gebruiken als een effect op economische econometrie en ook gebruikte studie. Ik zal zeker ook proberen om het gezichtspunt en ook zoekopdrachten uit Eugene Fama's invloedrijke documenten in het spel te brengen op basis van zijn interesse in het bepalen van de analytische huizen van leveringstarieven en ook het omgaan met het geschil tussen technologische evaluatie (gebruikmakend van geometrische patronen in tarief- en ook kwantiteitsgrafieken om te anticiperen op toekomstige tariefactiviteiten van een veiligheid en beveiliging) en ook essentiële evaluatie (gebruikmakend van boekhoudkundige en ook financiële informatie om de redelijke waarde van een veiligheid en beveiliging vast te stellen). Nobelprijswinnaar Fama operationaliseerde de betrouwbare markttheorie - compact samengevat in de kwinkslag dat "tarieven volledig alle direct beschikbare details weerspiegelen" in betrouwbare markten.

Dus, laten we ons concentreren op deze details rond crypto en ook elektronische bezittingen, op crypto en ook gedecentraliseerde financieringsinformatiebronnen, marktinformatie-evaluatie, en ook alles wat grenst aan de enorme opkomende DeFi-sector die nodig is om institutionele financiers aan te trekken voor crypto, DeFi en ook meer uitgebreide "token" -markten in het algemeen.

In veel markten wordt marktinformatie gespecificeerd als de snelheid van een hulpmiddel (een bezit, veiligheid, product, enzovoort) en ook handelsgerelateerde informatie. Deze informatie toont de volatiliteit van de markt en ook de koers van het bezit, de hoeveelheid en ook handelsspecifieke informatie, zoals open, hoog, verlaagd, sluiten, hoeveelheid (OHLCV) en ook diverse andere informatie met toegevoegde waarde, zoals informatie over orderpublicatie (bid-ask spreiding, geaggregeerde marktdiepte, enzovoort) en ook tarieven en ook beoordeling (verwijzingsinformatie, standaard financieringsinformatie zoals de allereerste wisselkoers, enzovoort) Deze marktinformatie draagt ​​bij aan tal van economische econometrische, gebruikte financieringen en ook, momenteel, DeFi-studie zoals:

 • Risicobewaking en ook ontwerpstructuur voor bedreigingen
 • Kwantitatieve handel
 • Prijs en ook taxatie
 • Portefeuilleopbouw en -constructie en ook monitoring
 • Algehele cryptofinanciering

Hoewel het gebruik van een typische benadering om dreigingen te beoordelen en ook verschillende niveaus van mogelijkheid te bepalen, verspreid over gevarieerde en ook opkomende crypto-activacursussen, beperkend kan zijn, is het een begin. Er zijn in feite nieuwe beoordelingsontwerpen ontstaan ​​die tot doel hebben deze elektronische bezittingen te begrijpen die daadwerkelijk zijn gestegen om de werkelijk wereldwijde elektronische industrieën te beheersen, en ook deze ontwerpen vereisen marktinformatie. Een paar van deze ontwerpen bestaan ​​uit zijn echter niet beperkt tot:

 • VWAP, of volumegewogen gewone koers, een methode die gewoonlijk de redelijke waarde van een elektronisch bezit berekent door de naar volume gewogen gewone koers te berekenen op basis van een vooraf geselecteerd team van direct beschikbare post-trade-informatie van basisbeurzen.
 • TWAP, of tijdgewogen gewone koers, wat een orakel of slimme overeenkomst kan zijn die symbolische koersen verwerft van liquiditeitszwembaden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een tijdsperiode om de veiligheidsverhouding vast te stellen.
 • groei proportie berekent de beveiligingsvariabele.
 • TVL, of de totale waarde beveiligd, is voor liquiditeitszwembaden en ook voor geautomatiseerde marktfabrikanten (AMM's).
 • Totale verscheidenheid aan individuen toont de netwerkimpact en ook het mogelijke gebruik en ook de ontwikkeling.
 • Belangrijkste marktbenadering heeft betrekking op de belangrijkste markt, die meestal wordt aangeduid als de markt met de beste hoeveelheid en ook de taak voor een elektronisch bezit. De redelijke waarde zou zeker het tarief zijn dat voor een elektronisch bezit wordt gekregen, omdat het markt is.
 • Handelshoeveelheden CEX's en ook DEX's zijn de totale hoeveelheid handelshoeveelheden op centrale beurzen (CEX's) en ook gedecentraliseerde beurzen (DEX's).
 • CVI, of crypto-volatiliteitsindex, wordt ontwikkeld door een gedecentraliseerde volatiliteitsindex te berekenen op basis van alternatieve cryptocurrency-koersen, samen met het onderzoeken van de aanname door de markt van toekomstige volatiliteit.

Daarom wordt marktinformatie de belangrijkste factor voor alle modellerings- en ook evaluatieapparaten voor het begrijpen van markten, evenals voor het uitvoeren van verbindingsevaluaties tussen tal van crypto-industrieën zoals laag één, laag 2, Web 3.0 en ook DeFi. De belangrijkste bron van deze cryptomarktinformatie is afkomstig van de steeds groter wordende en ook gefragmenteerde mix van crypto-uitwisselingen. Er kan niet algemeen worden vertrouwd op de informatie van deze uitwisselingen, omdat we omstandigheden hebben gezien waarin hoeveelheden lucht werden gevuld met methoden zoals wasgoedhandel en ook zwembaden sluiten die de koers kunnen misvormen door de behoefte en ook de hoeveelheid verkeerd weer te geven. Het kan een uitdaging zijn om een ​​theorie te modelleren op basis van empirische informatie en vervolgens de theorie te evalueren om een ​​financieel investeringsconcept te creëren (begrippen uit empirische abstracts). Dit triggert orakels die van plan zijn om te gaan met de zorgen van informatie die in het blockchain-aankoopsysteem binnenkomt of een arbitragelaag tussen de crypto- en ook standaard financieringslagen.

Lees het artikel:  Zuid-Koreaanse toezichthouder gaat blijkbaar 11 crypto-uitwisselingen sluiten

Zie ook: Oracle wil blockchain naar de massa brengen met een crypto-beveiligd informatieaanbod

Blockchain, de onderliggende innovatie die alle crypto-bezittingen en ook netwerken controleert, verkondigt zijn essentiële principes van beroep, rekenen op en ook bezit op basis van openheid verlengd door rekenen op systemen (of overeenkomst), dus waarom is marktinformatie zo'n grote zorg ? Is het geen onderdeel van de principes van blockchain en ook van de cryptosector om te vertrouwen op informatie die van de markt komt en ook snel verkrijgbaar is voor evaluatie?

De oplossing is "Ja! !” Punten worden intrigerend wanneer we de cryptomarkten convergeren met op fiat gebaseerde liquiditeit - deals in Amerikaanse dollar, euro, yen en ook in Britse ponden zijn de weg naar standaardfinanciering die wordt ondersteund door crypto-uitwisselingen.

Crypto-macro begrijpen en ook wereldwijde macro onderscheiden

Zoals Peter Tchir, hoofd van wereldwijde macro bij het in New York gevestigde Academy Securities, beschrijft in een bericht gecreëerd door Simon Constable: "Globale macro is een term voor onderliggende patronen die zo enorm zijn dat ze de economische situatie of grote stukken van de veiligheids- en effectenmarkten.” Constable inbegrepen:

"Ze variëren van mini-elementen, die de efficiëntie van een eenzaam bedrijf of een subsector van de markt kunnen beïnvloeden."

Ik wil de wereldwijde macro en ook crypto-macro vergelijken. Terwijl wereldwijde macropatronen – zoals stijgende kosten van levensonderhoud, geldvoorraad en ook verschillende andere macro-gelegenheden – de wereldwijde behoefte en ook aanbodcontouren beïnvloeden, controleert cryptomacro de verbinding tussen de vele industrieën (zoals Web 3.0, laag één, laag 2, DeFi en ook niet-vervangbare symbolen), symbolen die representatief zijn voor die industrieën en ook gelegenheden die de overeenkomende beweging van deze bezitscursussen beïnvloeden.

Zie ook: Hoe NFT's, DeFi en ook Web 3.0 zijn gekoppeld

Crypto (en ook elektronische) bezitscursussen specificeren een geheel nieuwe wereld van bezitsproductie, aankoop en ook bezitsbeweging wanneer beperkt tot fungibiliteit tussen bezitscursussen en ook uitwisselingsapparaten, zoals financiering, veiligheid en ook uitwisselingen. Dit levert een macro-setting op die wordt ondersteund door crypto-economische concepten en ook concepten. Wanneer we deze twee belangrijke macro-economische instellingen met elkaar proberen te verbinden voor het inbrengen of verplaatsen van liquiditeit van het ene financiële systeem naar het andere, compliceren we in feite onze dimensiestatistieken en ook marktinformatie, vanwege een ongeluk van waardesystemen.

Laat me de complexiteit laten zien met een voorbeeld van de relevantie van marktinformatie en ook verschillende andere overwegen om een ​​financieel investeringsconcept te ontwikkelen op basis van inzichten uit empirische samenvattingen.

Terwijl laag één een cruciale energie geeft voor veel omgevingen die ontstaan ​​op laag-één-netwerken, zijn niet alle laag-één-netwerken gelijkwaardig ontwikkeld en bieden ze ook niet exact dezelfde kritische waarde en ook attributen. Bitcoin (BTC) had bijvoorbeeld het voordeel van de eerste stap en is ook het type van het gezicht van de cryptocurrency-omgeving. Het begon als een energie, maar is eigenlijk veranderd in een winkel van waarde en ook een bezitscursus als een stijgende kosten van levensonderhoud die probeert goud te verdringen.

Ether (ETH), aan de andere kant, creëerde het idee van programmeerbaarheid (de mogelijkheid om problemen en ook voorschriften te gebruiken) om beweging waard te maken, waardoor overvloedige omgevingen zoals DeFi en ook NFT's werden ontwikkeld. ETH wordt het energieteken dat deze omgevingen aandrijft en helpt bij co-creatie. De toename van de inkooptaak ​​drukte de behoefte aan Ether, omdat het nodig is voor het afhandelen van aankopen.

Bitcoin als een waardevolle winkel en ook een stijgende kosten van levensonderhoud verschilt nogal van een steeds groter wordende en ook opkomende service op een laag-één netwerk. Het is daarom belangrijk om te herkennen wat deze symbolen waard zijn. Het is de energie van een token als tol op het netwerk die het nuttig maakt, of zijn vermogen om te winkelen en ook (enorme) waarde in korte tijd over te dragen, waardoor het een voordeel heeft ten opzichte van bestaande bewegings- of terugbetalingssystemen.

In beide gevallen bieden de energie, de aankoophoeveelheid, het distributieaanbod en ook de bijbehorende aankoopstatistieken inzicht in de tokenbeoordeling. Als we de veel diepere macro-economische invloed op de beoordeling zouden evalueren en onderzoeken (zoals rentetarieven, geldvoorraad, stijgende kosten van levensonderhoud, enz.), evenals aanvullende crypto-macro-elementen, waaronder de verbinding van verschillende andere crypto-bezittingen en ook cryptocurrencies die rechtstreeks of indirect laag één beïnvloeden, zou het resulterende concept zeker bestaan ​​uit de ontwikkeling van fundamentele innovatie, de functies van inheems bezitscursussen en ook rijpingskosten. Het zou zeker een teken zijn van innovatiedreiging en ook van marktbevordering, netwerkimpact en ook liquiditeitskosten die enorme goedkeuring tonen in tal van crypto-gestuurde omgevingen. Een financieel investeringsperspectief op kritieke fit met, staat, een crypto-profielopbouw en -constructie bestaat uit factoren om te overwegen rond macro-economische cycli, crypto-liquiditeit (het vermogen om crypto-bezittingen te transformeren) en ook crypto-macro-invloed, en ziet deze ook als een mid- termijn verminderde dreiging op onze risicomodelstructuur.

Lees het artikel:  Er is geen reden om Bitcoin niet 100 jaar vast te houden, zegt Michael Saylor

Beschikbaarheid van vertrouwde crypto-marktinformatie maakt niet alleen realtime en ook ter plaatse handelskeuzes mogelijk, maar ook tal van bedreigings- en optimalisatie-evaluaties die nodig zijn voor profielopbouw en -constructie en ook voor evaluatie. De evaluatie vraagt ​​om extra standaard marktinformatie, aangezien we beginnen te praten met standaard financiële gerelateerde marktcycli en ook liquiditeit, die bovendien kan proberen de crypto-macro-industrieën te associëren met wereldwijde macro-industrieën. Dit kan snel complex worden gemaakt vanuit een modelleringsoogpunt, alleen vanwege het verschil tussen de variëteit en ook de snelheid van marktinformatie tussen 2 waardesystemen.

Perspectieven

Hoe essentieel de prestaties van de cryptomarkt ook zijn voor goede economische besluitvorming, het wordt slecht begrepen en ook misvormd door slechte of slechte details. Het is crypto (financiële) marktinformatie en ook tal van financiële ontwerpen die ons in staat stellen om opkomende en ook onaangename cryptomarkten te begrijpen. De concepten van de betrouwbare markttheorie - die aangeeft dat in betrouwbare markten de koers constant een afspiegeling is van direct beschikbare details - worden bovendien op cryptomarkten gezet.

Om die reden wordt marktinformatie het belangrijkste voor alle modellerings- en ook evaluatie-apparaten voor het begrijpen van markten en bovendien voor het doen van verbindingsevaluaties tussen tal van crypto-industrieën, zoals laag één, laag 2, Web 3.0 en ook DeFi. De belangrijkste bron van deze cryptomarktinformatie is afkomstig van de steeds groter wordende en ook gefragmenteerde mix van crypto-uitwisselingen. Crypto- en ook elektronische bezitscursussen specificeren een geheel nieuwe wereld van bezitsproductie, aankoop en ook bezitsbeweging, vooral wanneer beperkt tot fungibiliteit tussen bezitscursussen en ook uitwisselingsapparaten, zoals financiering, veiligheid en ook uitwisselingen. Dit levert een macro-instelling op die wordt ondersteund door crypto financiële concepten en ook concepten.

Wanneer we deze 2 belangrijke macro-economische instellingen proberen te verbinden voor het inbrengen of verplaatsen van liquiditeit van het ene financiële systeem naar het andere, compliceren we in feite onze dimensiestatistieken en ook marktinformatie, vanwege een ongeluk van waardesystemen. De evaluatie vereist extra standaard marktinformatie, aangezien we beginnen te praten met standaard financiële gerelateerde marktcycli en ook liquiditeit, evenals extra inspanningen om de crypto-macro-industrieën te associëren met wereldwijde macro-industrieën. Dit kan vanuit een modelleringsoogpunt snel complex worden gemaakt, alleen vanwege het verschil tussen de variëteit en ook de snelheid van marktinformatie tussen 2 waardesystemen.

Nitin Gau is de bedenker en tevens supervisor van IBM Digital Asset Labs, waar hij sectorcriteria creëert en ook gebruik maakt van situaties en er ook naar streeft blockchain voor de business tot een feit te maken. Hij was voorheen de primaire innovatiepolitieagent van IBM World Wire en ook van IBM Mobile Payments en ook Enterprise Mobile Solutions, en hij richtte ook IBM Blockchain Labs op, waar hij het initiatief leidde bij het ontwikkelen van de blockchain-techniek voor het bedrijf. Gaur is bovendien een IBM-onderscheiden ontwerper en ook een IBM-mastermaker met een overvloedig licentieprofiel. Daarnaast werkt hij als studie- en profieltoezichthouder voor Portal Asset Management, een multi-managerfonds dat zich richt op elektronische bezittingen en ook op financiële beleggingsmethoden van DeFi.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de komende "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-gemeenschap.
Deze handelssignalen helpen om 12% tot 48% winst te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for Binance”. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en grote winsten!
Cryptopumpnews - Laatste nieuws over digitaal geld
Laat een reactie achter