ตัวชี้วัดราคา Ether หลัก 3 ประการชี้ให้เห็นว่า ETH กำลังเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวน
เครือข่าย อนาคต และข้อมูลลูกค้า ทุกแง่มุมที่มีต่ออีเธอร์น่าจะวางเอาไว้